Grading Levels

JKA Grading Levels

10th Kyu

White Belt

9th Kyu

Yellow – White Stripe

8th Kyu

Yellow Belt

7th Kyu

Orange Belt

6th Kyu

Green Belt

5th Kyu

Blue Belt

4th Kyu

Purple Belt

3rd Kyu

Brown Belt

2nd Kyu

Brown Belt

1st Kyu

Brown Belt

1st Dan

Black Belt